651 46 98 45

Serveis

DESEMBUSSOS

Amb camions cisterna, de diferents capacitats, equipats amb alta pressió i alt buit, bombes de transvasament, diferents models de rates per desembussar tant canonades grans com petits tubs de cuina, i detectors d’ones per localitzar-ne l'ubicació. També disposem d'una furgoneta per realitzar desembussos en llocs de difícil accés. 

NETEGES

Claveguerams, arquetes, col.lectors, fosses sèptiques, dipòsits, tancs d’hidrocarburs, separadors i decantadors, espais confinats, estacions depuradores i d’aigua potable, granges, sitges, façanes d’edificis, piscines, soterranis inundats, ascensors, paviments, carreteres, obres, túnels de rentat, etc.

TRANSPORT DE LÍQUIDS

Aigües residuals, fangs, llots, ferments, olis, grasses, purins, sang d'escorxadors, residus alimentaris, hidrocarburs, residus de cabina de pintura, de rentadors de cotxes…en definitiva transportem tota classe de substàncies líquides, ja siguin residus o productes alimentaris. Estem inscrits al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya RSIPAC amb número 27.04384/CAT 

TRANSPORT D'AIGUA POTABLE

Estem autoritzats pel Servei de Protecció de la Salut de Catalunya Central pel transport d’aigua potable amb número 08072. Garantim la qualitat de l'aigua amb un estricte protocol de transport. Disposem d'un camió cisterna amb tracció 6x6, per tal d'arribar a dipòsits de difícil accés. 

BUIDATGE DE FOSSES

Estem autoritzats per la Junta de Residus amb el codi T-344 pel transport de residus i residus perillosos (ADR). Buidem i netegem fosses d'empreses i particulars, i en gestionem els residus a la planta de tractament oportuna. 

INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE VÍDEO

Disposem d'una càmera de vídeo per a la inspecció de dins les canonades. Qualsevol fuita, esquerda, moviment de les canonades, defecte de construcció… és fàcilment detectable. 

NETEJA EN ESPAIS CONFINATS

El nostre estricte protocol d'Espais Confinats, fa que l'accés a qualsevol dipòsit es realitzi amb total seguretat. 

NETEJA DE DEPURADORES

Netegem depuradores de diferents capacitats. 

NETEJA DE PISCINES

Netegem piscines, i també les omplim!

LOCALITZACIÓ I NETEJA DE CANONADES

Localitzem amb ones, la direcció i profunditat de les canonades, així com el punt exacte de l'obstrucció.   

NETEJA I DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS D'AIGUA

Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua.

NETEJA I REC DE PÀRQUINGS I SUPERFÍCIES

Netegem pàrquings, façanes i tota classe de superfícies. Reguem obres. 


Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Terricabras
Terricabras